Historie společensky odpovědného investování

Historie společensky odpovědného investování

14. 7. 2022

Mnoho investorů se nyní snaží sladit svá portfolia se svými osobními hodnotami a pomocí investic dosáhnout pozitivního dopadu. I když se může zdát, že je společensky odpovědné investování nový fenomén, jeho nejranější počátky sahají až do prvních knih bible …


Zmínky o společensky odpovědném investování můžeme najít už v prvních pěti knihách Bible, které odkazují na židovský koncept spravedlnosti a férovosti (Tzedek). 

Ten se snažil napravit nerovnováhu, kterou lidé vytvářejí například výhodami plynoucími z vlastnictví. Vlastníkům pak byla přidělena nejenom práva, ale také povinnosti, jak mohou své statky využívat. Židovský zákon uvádí, že investice z nás dělají vlastníky, což s sebou nese odpovědnost používat naše držby tak, abychom zabránili okamžité i potenciální škodě.

Dle židovských náboženských osobností je držení akcií formou vlastnictví, a tak musí investoři před investováním zvážit etickou odpovědnost vůči společnosti. To by jim mělo bránit investovat do „nemorálních“ podniků vydělávajících na ropě, uhlí a plynu, protože jejich činnost má bezprostřední dopad na lidské zdraví

Novější kořeny sahají do 18. století, kdy v Anglii i Americe představitelé kvakerského náboženského hnutí odmítali obchod s otroky. Na kvakerském setkání v roce 1758 bylo členům hnutí zakázáno účastnit se obchodu s otroky – to znamenalo první příklad SRI v jeho současné podobě. 

Pozdějším zastáncem byl John Wesley, který vedl metodistické hnutí. Wesley ve svých kázáních nastínil svůj postoj k sociálnímu investování. Tedy neubližovat bližním svými obchodními praktikami a vyhýbat se průmyslovým odvětvím, jako je koželužství či chemická výroba, která mohou poškodit zdraví dělníků. Prohlásil také, že vydělávat peníze na úkor blaha někoho jiného je hřích… Jeho následovníci nakonec odolali investicím do „hříšných“ podniků, jako jsou společnosti vydělávající na tabáku, střelných zbraních a alkoholu. 

Moderní éra a rostoucí popularita SRI 

Ve 20. století už se investoři ve Spojených státech hříšným akciím – společnostem, které obchodovaly s alkoholem, tabákem nebo hazardem – vyhýbali. Bostonský Pioneer Fund (založený v roce 1928 bývalým letcem z 1. světové války) se v roce 1950 stal jedním z prvních fondů, který principy SRI přijal. Od svého založení dosáhl průměrného ročního výnosu 12 %, čímž překonal index S&P 500. Jedná se o lepší výnos s lepším pocitem. 

Vyhýbání se „hříšným “ akciím vydrželo do 50. let minulého století, poté nastal další rozvoj sociálně odpovědného investování a každé desetiletí přineslo příliv nových investorů.

Naplno se směr začal prosazovat v 60. letech 20. století ve Spojených státech. Přispělo k tomu politické klima té doby a obavy z Vietnamské války. 

Holčičku, které hořela záda po vypálení její vesnice napalmem, si pamatuje celá Amerika dodnes. Tím začaly demonstrace proti chemickým společnostem… 

Bojkotovány byly také společnosti, které poskytovaly zbraně pro válku. 

V té době se společensky zainteresovaní investoři také stále více snažili řešit otázky rovnoprávnosti žen, občanských práv a pracovních záležitostí. Začala vznikat nová hnutí za občanská práva či ekologická a dělnická hnutí a zvýšilo se povědomí o sociálních, ekologických a ekonomických otázkách.  

Společensky odpovědné investování hrálo v 70. letech důležitou roli také v Jihoafrické republice, kde panovala politika apartheidu. 

V roce 1971 reverend Leon Sullivan (v té době člen představenstva General Motors) navrhl kodex chování pro podnikání v Jižní Africe, který se stal známým pod názvem Sullivanovy principy. --> Nicméně zprávy dokumentující aplikování Sullivanových principů uváděly, že americké společnosti se diskriminaci v Jižní Africe zmírnit nesnaží . --> Kvůli těmto zprávám a rostoucímu politickému tlaku se města, státy, vysoké školy, náboženské skupiny a penzijní fondy po celých USA začaly podílů ve společnostech působících v Jižní Africe zbavovat. Od 70. do začátku 90. let se při tzv. protestní deinvestici velké instituce vyhýbaly investicím v Jižní Africe. Následný negativní tok investic nakonec donutil skupinu podniků představující 75 % jihoafrických zaměstnavatelů, aby vypracovala chartu vyzývající k ukončení apartheidu.  

Po havárii ropného tankeru Exxon Valdez v roce 1989 zmobilizovala výkonná ředitelka sociálních investic Joan Bavaria koalici investorů a ochránců životního prostředí, aby zavedli Valdezské zásady, zelený kodex chování pro podnikání, následně nazvaný Zásady CERES (Koalice za ekologicky odpovědné ekonomiky).

V roce 1990 popularita podílových fondů SRI a sociálně uvědomělého investování uspíšily potřebu najít nějaký způsob, jak měřit jejichvýkonnost. Byl tak spuštěn sociální index Domini, zahrnující 400 veřejně obchodovaných společností v USA, které splňovaly určité sociální a ekologické standardy. Tento index také vyvrátil obavy investorů, že jim tento typ investování poskytne nižší výnosy než tradiční investice.

Na počátku 21. století si společensky odpovědné investování nadále získávalo příznivce a vznikalo mnoho významných iniciativ a fondů. V roce 2006 na konferenci OSN vznikl pojem ESG. Velké investiční společnosti se zavázaly zohledovat ve svých finančních hodnoceních environmentální (E = environmental), sociální (S = social) a správní kritéria (G = governance). 

Mnoho sociálně uvědomělých investorů jde nad rámec SRI, aby hledali investice, které upřednostňují pozitivní dopad, což s sebou přináší růst společensky odpovědných investic a obecně pozitivní dopad firem na společnost. Tento pokrokový přístup byl v roce 2015 posílen cíli udržitelného rozvoje OSN. Tyto cíle podporované všemi 193 členskými státy OSN jsou důraznou výzvou k řešení nejnaléhavějších rozvojových problémů světa.

Zatímco společensky odpovědné investování začínalo jako jednoduchá činnost spojená s náboženskými  komunitami, v průběhu let se nesmírně rozvinulo a nyní je běžnou praxí. Tento koncept je čím dál populárnější a nadále jej přijímají jednotlivci i korporace.

Zaujali vás společensky odpovědné investice?

Neváhejte nás kontaktovat

Kontakt

Ing. Petra Štěpánková, MBA, EFA

+420 604 218 602

petra@meliorinvest.cz

Přejete si, abychom se vám ozvali telefonicky nebo mailem?

Napište nám, o jaké informace máte zájem, vyplňte vaše kontaktní údaje a my se vám obratem ozveme.

nebo
Tato stránka je chráněna službou Google reCaptcha. Pro více informací navštivte zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky služeb Google.